7-tos Klasės LT Mokyklos Namų Darbai 16-tą Spalio, 2021

spalio 14, 2021

Sveiki,

Pereitą savaitę pratimoj knygoj pradėjom išveršti sakinius Pratime 4-tam, p. 8. Tie kur nebuvote, galite Pratimą 4-tą užbaigti. Prisegu kopijas puslapių.
Taip pat namų darbams iki sekančio šeštadienio, padarykit Pratimą 5-tą sakinius 1 iki 10 tiktai, p.10.
‘Kelio’ Knygoj prašau peržiurėti ‘Kam buvo reikalingi piliakalniai’ p. 10-11 ir atsakyti klausimą trečią ‘Papasakok, kuo skiriasi piliakalnis nuo pilkapio’. Prašau prisatyti raštu.
Ačiū tiems kur persiuntė namų darbus. Aš atsakysiu asmeniškai.
Jeigu kokiu klausimų prašome pranešti.
Iki šio šeštadienio.
Mokytojas Jonas
323 717 9425

Spalio 6-to pratimai