7-tos Klasės LT Mokyklos Klasės Darbai 30-tą Spalio, 2021

spalio 27, 2021

Sveiki,

Pereitą šeštadienį pratimoj knygoj vertėm į lietuviu kalbą Pratimą 6-tą sakinius 1-10. Namų darbai prašome užbaigti iki sakinio 19.
Šį šeštadienį pradesime Pratimą 7-tą, sakinius 1-10. Ką neužbaigsim tai namuose baigite visą Pratimą 7-tą.
‘Kelio’ Knygoj peržiurejom Apuolės Gynyba p. 14-15. Namų darbams reikejo atsakyti klausimą 3-tą.
Šį šeštadienį pradėsime skaityti Stebuklingas Ratas p.16-17. Namų darbas bus atsakyti trečią klausimą.
Primenu, kad Spalio 30-tą mokyklą aplankys Forest Lawn kapines, Glendale, 9am Vėlinių šventei ir tada po to grįžim į mokyklą.
Prisegu Vėliniu programą ir namų darbus užduotą Mokytojos Juratės.
Taip pat jeigu galite prisidėti prie Moliugo parodos kurį irgi įvyks šį šeštadienį.
Jeigu kokiu klausimų prašome pranešti.

Mokytojas Jonas
323 717 9425

Veliniu programa ir namų darbai Pratimas 7-tas