7-tos Klasės LT Mokyklos Klasės Darbai 23-tą Spalio, 2021

spalio 22, 2021

Pereitą šeštadienį pratimoj knygoj vertėm į lietuviu kalbą Pratimą 5-tą sakinius 11-20, p.10, Šį šeštadienį pradesime Pratimą 6-tą, sakinius 1-10. Ką neužbaigsim tai namuose baigite visą Pratimą 6-tą.

‘Kelio’ Knygoj peržiurejom Baltų Gentys p. 12-13. Namų drabams reikia atsakyti klausimą 4-tą. Išsiaiškinom svarbesnius žodžius kur yra tamsiai atspausdinta.

Šį šeštadienį pradėsime skaityti Apuolės Gynyba p.14-15. Namų darbas bus atsakyti trečią klausimą.

Primenu, kad Spalio 30-tą mokyklą aplankys Forest Lawn kapines, Glendale, 9am Vėlinių šventei ir tada po to grįžim į mokyklą.

Jeigu kokiu klausimų prašome pranešti.

Mokytojas Jonas
323 717 9425Pratimas 5 ir 6-tas