Vasario 6 – 12:

February 08, 2021

Vasario 6 – 12:
Prat knyg:  59 – 61 psl.
Skaityti: Užgavėnės psl. 41 – 42
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
  • Rašinėlis:  “Jei aš būčiau prezidentė/prezidentas” (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)