vasario 29d. – kovo 7d.

March 03, 2020

Kitą savaitę bus Nepriklausomybės Svente (12:00 – 1:00). 
Mūsų klasė deklamuos eileraštį. Minėjimui, vaikai turės deveti tautinius rūbus nes šoks tautinius šokius, dainuos tautines dainas ir bus mokyklos nuotrauka. 
 
Namų Darbai vasario 29 – kovo 7d:
 
Prat. Knyga: pasiruoškite Diktantui 3, psl 119
Skaityti: Šv, Kazimieras, 158-160
Rašinėlis: Ką reiškia Laisvė?
Parinkite penkis naujus žodžius
Skaitymo Lentelė
Išmokti ‘Vasario 16’ eilėraštį
 
Pasikalbėsime klasėje apie Piešimo Konkursą.