Vasario 27 – kovo 5d. namų darbai

February 27, 2021

Vasario 27 – kovo 5d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 5d.  Ačiū!
Prat. knyg. 81-82 psl.
Rašinėlis:  Pradėkite galvoti apie jūsų sukurtą legendą rašinių koknursui.
Skaitymas:  Nemuno Pasaka 124psl.
Klausimai:  125 psl. pilnais sakiniais.  
JEI NORITE:
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.