Namų darbai kovo 19-26:

March 19, 2022

Namų darbai kovo 19-26:

Prat. knyg. 84-85 psl.

Skaityti “Lietuvos miestai: Vilnius, kaunas, Klaipėda ir Palanga” 88-89 psl.

Jei nebuvote mokykloje šeštadienį, prašau pasirinkti vieną ir parašyti: 

  1. Eilėraštis – Aš esu gyvūnėlių mylėtojas.

Skirta Gyvūnų gerovės metams.

Reikia pasirinktn labiausiai patinkančių 10-20 žodžių apie savo mėgtamiausius gyvūnėlius ir sukurti eilėraštuką, panauduojant juos.

arba

2. Rašinėlis – Kai užaugsiu, būsiu krepšininku (-e)

Skirta Lietuvos krepšinio 100-mečiui

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) kiekvieną savaitę– Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas.

Jei dar negražinote, prašau pasirašyti ir gražinti pažymių korteles.  Ačiū!