Namų darbai kovo 12-19

March 12, 2022

Namų darbai kovo 12-19:

Skaityti “Gaidys šeimininkas” 33 psl.

Ruoštis rašymo konkursui – Pasirinkite vieną rašymo temą ir atneškite juodraštį į mokyklą kovo 19d. 

  1. Eilėraštis – Aš esu gyvūnėlių mylėtojas.
  2. Skirta Gyvūnų gerovės metams.

Reikia pasirinktn labiausiai patinkančių 10-20 žodžių apie savo mėgtamiausius gyvūnėlius ir sukurti eilėraštuką, panauduojant juos.

2. Rašinėlis – Kai užaugsiu, būsiu krepšininku (-e)

Skirta Lietuvos krepšinio 100-mečiui

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) kiekvieną savaitę– Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas.