May 2 – 9 Email to the teachers by May 9th

May 03, 2020

gegužės 2 – 9  Atsiųskite mokytojoms iki gegužės 9d.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prat knyg.: 111 -115 psl. Pamoka ir Pratimas 19; Galite atlikti pusę a, pusę b, ir pusę c.

Skaityti: Klevas, 186 psl.

Nupieškite klevą ant popieriaus be linijų.

Dainavimas:  Raskite ir padainuokite (nereikia perrašyti) dainą apie klevą(us), pavyzdžiui:  “Augo sode klevelis” arba “Kaip verkiančio smuiko”

https://www.youtube.com/watch?v=d_gd0CsLQbg

https://www.youtube.com/watch?v=WelxmW0qP60

https://www.youtube.com/watch?v=VF7hkODNN2Q

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.