March 28 – April 4  Send to teachers by April 4th.

March 28, 2020

March 28 – April 4  Send to teachers by April 4th.

Prat knyg.: 96 – 100 psl. (Pamoka ir Pratimas 16)

Skaityti: Pavasaris Lietuvos laukuos, Skambėk pavasarėlį, Pumpurėliai, Velykų rytą, 176-179 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Tikyba:  Susitaikykite su tėveliais, kitais šeimos nariais, ir Dievu (atsiprašykite už nuodėmes).