April 18 – 25: Send to teachers by April 25th.

April 18, 2020

balandžio 18 – 25  Atsiųskite mokytojoms iki balandžio 25d.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prat. knyg.:  101 – 105 psl.  (Pamoka ir Pratimas 17)

Skaityti:  Uosis ir Beržas, 183 psl.  

Rašymas/Dainavimas:  Raskite, perrašykite ir padainuokite dainą apie beržą arba beržus, pavyzdžiui:  “Gale lauko toli” arba “Ko liūdi berželi”

https://www.youtube.com/watch?v=BKBaXepmtYI

https://www.youtube.com/watch?v=Z3rYEf0gMiE

https://www.youtube.com/watch?v=4YD3Fq4AuGE

Nupieškite uosį ir beržą.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.