kovo 24,2018

kovo 21, 2018

Sveikinu su artėjančiom Šv. Velykom. Sekmadienį švenčiame Verbų/Palmių sekmadienį , kuris pradeda Didžiąją Savaitę, krikščionims švenčiausią laikotarpį.Atvykite į mišias su visa šeima.  Namuose paaiškinkite savo vaikams šios savaitės prasmę . Pasiskaitykite Kristaus Kančios istoriją Šventajame Rašte.Mišių metu, mūsų vyriausi mokiniai įscenizuos Kristaus paskutines dienas.

Velykų rytą , balandžio 1 d. , lietuviškos pamaldos bus  6 val. ryto ir 11 val. Būtų gražu pasimatyti!

Rengėjai kviečia visus į Pavasario Mugę. Salėje vyks labai įdomi tautodailės paroda.Pasiskaitykite pranešimą plakate.Vaikams ir visai šeimai bus labai įdomu !

Primarginkite daug margučių,

p.Marytė