Namu Darbai (Pirma Klasė)

2017 m. spalio 7 d. namų darbai 1-ai klasei

spalio 07, 2017


SKAITYMAS

Kartu su tėveliais (ar vieni) skaitykite psl. 74 ir 75 “Aušrelėje” – pasakas “Miškas” ir “Kiškis ir avys”.

RAŠYMAS

Išmokite rašyti visus  10 naujų žodžių. Prisegu žodžių lapą, atsispausdinkite ir perlenkite perpus.

Po brūkšniu yra  5 sunkesni žodžiai tiems, kurie nori išmokti daugiau.

ŽODYNO TURTINIMAS 

Spalvos. Pratybų sąsiuvinis psl. 112

Žodžių rašymas 2

2017 m. rugsėjo 23 d. namų darbai 1-ai klasei

rugsėjo 24, 2017


SKAITYMAS

Garsiai ištarkite visus žodžius pratybų sąsiuvinyje psl. 9

RAŠYMAS

Antroje perlenkto lapo pusėje nematant užrašyti visus 10 žodžių. Pasitikrinti ar teisingai.

Po brūkšniu yra  5 sunkesni žodžiai tiems, kurie nori išmokti daugiau.

(lapas prisegtas apačioje)

ŽODYNO TURTINIMAS 

Skaičiai. Pratybų sąsiuvinis psl. 111

Žodžių rašymas 1

2017 m. rugsėjo 16 d. namų darbai 1-ai klasei

rugsėjo 19, 2017


SKAITYMAS

Prisiminti visas abėcėlės raides.Aušrelėjeskaityti psl 26, 27.

RAŠYMAS

Prisegtas lapas

KALBOS UGDYMAS

Iškirpti ir atnešti į klasę 3 paveikslėlius daiktų, kurių pavadinimai prasideda raide A.