Namu Darbai (Pirma Klasė)

2018 m. vasario 3 d. namų darbai 1-ai klasei

vasario 03, 2018


Atlikite pratimus prisegtame lape

Dvigarsis AI

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Ateikite pasipuošę tautiniais rūbais. Kitą šeštadienį pamokų metu vyks repeticija. 

Išmokite dainų žodžius.

Marš marš kareivėliai (mes dainuojame tik priedainį, bet galite išmokti visą dainą)

1.

Mes Lietuvos kareivėliai

Niekad nedejuojam.

Visad sveiki, visad linksmi

Dau dainas dainuojam.

Priedainis:

Marš marš kareivėliai,

Marš į kovą dobilėliai.

Į priešą pirmyn!

Pirmyn, pirmyn, pirmyn.

2.

Mergužėlės mumis myli

Ir gėlėm dabina;

Toli lydi, gailiai verkia,

Meiliai apkabina. 

Priedainis

Marš marš……..

Dainos melodiją galite pasiklausyti: https://www.youtube.com/watch?v=YM8n7rTwcRw

Lietuva (pagal dainą iš filmo „Muzikos garsai“)

L – Lietūs Lietuvoj

I – Iš Lietuvos esu

E – Europos vidury

T – Tauta tai mūs didi

U- Upeliai, ežerai

V- Viltis, kad viskas bus gerai

A – Apginsim mes tvirtai

Mes mylim Lietuvą labai!

Dainos melodija iš „Muzikos garsų“ https://www.youtube.com/watch?v=pLm07s8fnzM

 

2018 m. sausio 27 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 30, 2018


RAŠYMAS

Parašykite visus žodžius iš Pratybų sąsiuvinio psl. 118 (Mokykla)

Pasirinkite vieną žodį iš psl. 118 ir parašykite sakinį.

SKAITYMAS

Aušrelėje psl. 82 ir 83.

Vasario 3 d. – Blynų balius, vasario  10 d. – Vasario 16-osios minėjimas. Mokykitės dainų žodžius.

BLYNŲ BALIUS

Visi kviečiami į tradicinį Užgavėnių Blynų balių. vasario 3 d. 6 pm.

Ateikite apsirengę nuotaikingai. Šių metų tema – Geltona, raudona, žalia.

 

PS Norėčiau priminti, kad į mokyklą vaikai atsineštų pieštuką. Mes daug rašome ir dažnai pritrūkstame kuo rašyti. Vėl grįšime prie namų darbų žvaigždučių rinkimo – nepamirškite atnešti namų darbus!

2018 m. sausio 20 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 20, 2018


RAŠYMAS

Rašykite visus žodžius iš žodžių lapo (apie mokyklą ir su dvigarsiu “au”).

Išsirinkite vieną žodį iš žodžių lapo ir parašykite sakinį.

SKAITYMAS

Aušrelėje psl. 110 “Geras vaikas”

Vasario 3 d. – Blynų balius, vasario  10 d. – Vasario 16-osios minėjimas. Mokykitės dainų žodžius.

Žodžių rašymas 9

Dainu žodziai

 

2018 m. sausio 13 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 19, 2018


RAŠYMAS

Pratybų sąsiuvinis psl. 91, pratimas C.

Pratybų sąsiuvinis psl. 53, pratimas 4.

SKAITYMAS

Visi žodžiai su raide “o” psl 53.

Aušrelėje skaityti psl. 105, 106

Pratęstas piešinių konkursas! Kas nespėjote nupiešti praeitą savaitę, turite dar laiko pasivyti draugus.

2018 m. sausio 6 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 11, 2018


RAŠYMAS
Pratybų sąsiuvinis psl. 55, pratimas #6.
Užrašykite skanduotę Opa opa opa pa – buvo žirnis ir pupa!

SKAITYMAS
Skaitykite Aušrelės psl.91
Išmokite skanduotę atmintinai:
Opa opa opa pa – buvo žirnis ir pupa!

ŽODYNO TURTINIMAS
Išmokite rudens mėnesius (skaityti ir rašyti), pratybų sąsiuvinis, psl. 114

PIEŠINIŲ KONKURSAS
„Lietuva mano širdyje“

Piešimo konkurso taisyklės:
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreidelės, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizontalus formatas.

Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta: mokinio vardas, pavardė, skyrius, mokinio amžius, mokyklos pavadinimas, valstija.

Piešinį atnešti į mokyklą sausio 13 d.

2017 m. lapkričio 18 d. namų darbai 1-ai klasei

lapkričio 27, 2017


RAŠYMAS

Pratybų sąsiuvinis psl. 42-43, pratimas #3.

SKAITYMAS

Skaitykite žodžius pratybų sąsiuvinyje, psl. 38

ŽODYNO TURTINIMAS

Nauji žodžiai iš žodžių lapo (dvigarsiai su i)

KALĖDŲ EGLUTEI

Mūsų klasei kol kas numatyta dainuoti tik vienos dainos priedainį, bet siūlau pasikartoti visos dainos žodžius, o priedainį išmokti tvirtai.

1. Man žirgelis greitas, ristas. Ir važelis lekia, slysta. 

Per laukelį, per girias į bažnyčią lekiam mes!

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Dzin! Dzin! Dzin!.

 

2. Eglių šakos apšarmoję, baltu sniegu apsikloję,

Kiek žvakučių ant šakų mėnesienoj žibančių!

Dzingu lingu…

 

3. Kur girdi visur skambučiаi, vien varpeliai, vien žvangučiai.

Ir jautiesi tarsi rojuj – per Kalėdas Lietuvoje!

Dzingu lingu…

Žodžių rašymas 8