Vasario 10 – 24 Dveijų savaičių namų darbai.

vasario 10, 2018

Vasario 10 – 24, Dveijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 58-59 psl. ir pasimokykite vyriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 40 psl. ir Užgavėnės 41-42 psl.
Atlikite 42 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.