Vasario 1-8:

vasario 02, 2020

Prat knyg:  55-57 psl.

Skaityti: Mergelė ir Karžygė, 36-37 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.