Spalio 7-14, Namų darbai

spalio 07, 2017

Spalio 7-14, Namų darbai:
Prat. knyg.: 15-17 psl.
Skaityti: Musmirė, 8-9 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.