Spalio 28 – lapkričio 4, Namų darbai

spalio 28, 2017

Spalio 28 – lapkričio 4, Namų darbai:
Prat. knyg.: 25-27 psl.
Skaityti: Vėlinės, 14-15 psl. Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.