Spalio 19-26

spalio 21, 2019

Pratimo knyga atlikti: 22-24 psl.

Skaitymo knygoj perskaityti: Medžiai senolių gyvenime ir Romuvos Ąžuolas 12-13 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo, parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Neužmirskit bus Moliūgų paroda!

Prašau, tie kur dar nesumokėjo už pratimo arba skaitymo knygą, atsilyginti ateinancią savaitę mokyklos administracijoj.