Sausio 27 – vasario 3

sausio 28, 2018

Sausio 27 – vasario 3
Prat. knyg.: 54-55 psl.
Skaityti: Mergelė ir Karžygė, 36-37 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite apie Kovo 11tą:
Pasimokykite V16 dainas: