Sausio 20-27, Namų darbai

sausio 21, 2018

Sausio 20-27, Namų darbai:
Prat. knyg.: 51-53 psl.
Skaityti: Vytautas Didysis, 34-35 psl.
Pailiustruokite Vytautą.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prašome, kad mokiniai namie parašytų juodraštį Švietimo Tarybos rašymo konkursui. Jie gali pasirinkti paraštyi eilėraštį arba rašinėlį.

Sukurk eilėraštį
„Atgimusi Lietuva“

arba

“Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“.
Pasikalbėti apie Lietuvos praeitį. Kaip žmonės gyveno, kokius darbus dirbo, kokių papročių buvo laikomąsi. Ką vadiname kraičio skrynia? Kas buvo į ją kraunama ir kodėl buvo tai branginama.    (1-2 ranka rašyti puslapiai)