Sausio 13-20, Namų darbai:

sausio 14, 2018

Sausio 13-20, Namų darbai:
Prat. knyg.: 48-50 psl. ir pasiruošti penktosios linksniuotės (-uo, -ė) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 32-33 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Mokykitės V16 dainų žodžius.