Sausio 12 – 19

sausio 12, 2019

Sausio 12 – 19:

Pasiruoškite meno konkursui.  Jei namie turite akvarelės (watercolors), prašome atsivežti į mokyklą.

Prat. knyg.:  48-50 psl.  Pasiruoškite linksniavimo egzminėliui.

Skaityti: Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 32-33 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.