Rugsėjo 29 – spalio 13

rugsėjo 29, 2018

Rugsėjo 29 – spalio 13

Skaityti: Musmirė, 8-9 psl.  

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.