Rugsėjo 24d., 2022

rugsėjo 20, 2022

Rugsėjo 24:
Prat. knyg.: 11-14 psl.
Skaityti: Kaip atsirado rugiagėlės ir Žmogaus turtas, 4-5 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

ND:
• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
• Skaitymo lentelė: Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
TESTAS kita savaitė: Balsiai

Primenu Spalio 1, 2022, vyks ta LT Dienos – pamokų nėra.

Jeigu kokių klausimų, prašome man siusti žinia elektroniniu paštu john.ruksenas@me.com arba telefonu 213 359 2429

Mok. Jonas