Rugsėjo 16-23, Namų darbai

rugsėjo 18, 2017

5 kl prat 5-10 psl

Rugsėjo 16-23, Namų darbai:
Prat. knyg.: 5-10 psl.
Skaityti: Kaip atsirado rugiagėlės ir Žmogaus turtas, 4-5 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.