gegužės 12 – 19 

gegužės 12, 2018

gegužės 12 – 19 

Prat. knyg.: 89-90 psl.

Skaityti:  Joninės, 63-65 psl.

Nupiešk Jonines, 65 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.     

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Peržiūrėkite pratimų knygą ir atlikite viską iki 90to psl. kur dar neatlikote.

Peržiūrėkite žalią skaitinių knygą ir atlikite viską kur dar neatlikote.

Jei dar negražinote, prašome gražinti pažymių knygutes.  Ačiū!