Kovo 10 – 17

kovo 11, 2018

Kovo 10 – 17
Prat. knyg.: 66-68 psl.
Skaityti: Velykų papročiai ir Verbų sekmadienis, 46 psl.
Atsakykite į klausimus 46 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.