Lapkričio 9 iki 16-to

lapkričio 11, 2019

Pratimo knyga:  32-34 psl.

Skaityto knyga: ‘Ugnies Deivė’ 18 psl. ir ‘Laumės’ 19 psl.

Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.