Lapkričio 4-11, Namų darbai

lapkričio 04, 2017

Lapkričio 4-11, Namų darbai:
Prat. knyg.: 28-31 psl. ir pasiruošti pirmosios linksniuotės (-as, -is, -ys) linksniavimo egzaminėliui.
Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas 16-17 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.