Lapkričio 2-9 d.

lapkričio 04, 2019

Lapkričio 2-9 d.

Prat. knyga:  28-31 psl.  Pasiruoškite gramatikos egzaminėliui.

Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas, 16-17 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Rašinėlis:  Galite pasirinkti parašyti apie Vėlines arba apie Kapų lankymą.