Kovo 24 – balandžio 7 (dvejų savaičių namų darbai)

kovo 24, 2018

Kovo 24 – balandžio 7, Dvejų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 71-73 psl.
Skaityti: Lietuva, 48-49 psl.
Atsakykite į klausimus 49-50 psl.
Rašinėlis: “Velykos” arba “Velykų atostogos”
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.