Kovo 17 – 24

kovo 17, 2018

Kovo 17 – 24
Prat. knyg.: 69-70 psl. ir pasiruošti moteriškos giminės būdvardžių egzaminėliui
Skaityti: Margučiai ir Velykų bobutė, 47 psl.
Atsakykite į klausimus 47 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasimokykite namie “Aš širdyje labai myliu savo mamą.”