Gruodžio 9-16, Namų darbai

gruodžio 10, 2017

Gruodžio 9-16, Namų darbai:
Prat. knyg.: 39-41 psl.
Skaityti: Orų spėjimai, Ateities Spėjimai prie Kūčių stalo, Spėjimai iš apavo, 25-27 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.