Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai

gruodžio 17, 2017

Gruodžio 16 – sausio 6, Trijų savaičių namų darbai:
Prat. knyg.: 42-44 psl. ir pasiruošti trečiosios linksniuotės (kas? -is, ko? -ies) linksniavimo egzaminėliui
Skaityti: Trys karaliai – Dievo draugai, 28-29 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Rašinėlis: Kūčios, Kalėdos, arba Kalėdų atostogos
Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.