gegužės 5 – 12  

gegužės 05, 2018

gegužės 5 – 12  

Prat. knyg.: 86-88  psl.

Skaityti:  Baisusis birželis, 62 psl.

Atsakykite į klausimus  62 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.     

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Peržiūrėkite žalią skaitinių knygą ir atlikite viską kur dar neatlikote.

Jei dar negražinote, prašome gražinti pažymių knygutes.  Ačiū!