balandžio 21 – 28

balandžio 21, 2018

balandžio 21 – 28

Prat. knyg.: 80-82

Skaityti:  Nemuno pasaka, 58 psl.

Atsakykite į klausimus  59 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Namie išmokti šį eilėraštį atmintinai:

Tu šviesi kaip saulė

Kaip rytų aušra,

Už tave pasauly

Geresnės nėra.

Tau karšta saulytė

Siunčia spindulių

Dar kaščiau, mamyte,

Aš tave myliu.

Mama, mano mama,

Aš tave myliu

Tau vėjelis šlama

Tarp margų gėlių