balandžio 28 – gegužės 5

balandžio 28, 2018

balandžio 28 – gegužės 5 

Prat. knyg.: 83-85 psl.

Skaityti:  Motinos diena/Motinos šypsena, 60-61 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.     

Rašinėlis:  Mano mama

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Mokykitės eilėraštį Motinos dienos minėjimui.

Motinos dienos minėjimui penkta klasė turi apsirenkti tautiniais drabužiais.  Minėjimas vyks po pietų.  Vaikai gali persirengti pietų pertraukos metu.

Eilėraštis:

Tu šviesi kaip saulė

Kaip rytų aušra.

Už tave pasauly

Geresnės nėra.

Tau karšta saulytė

Siunčia spindulių.

Dar karščiau, mamyte,

Aš tave myliu.

Mama, mano mama,

Aš tave myliu.

Tau vėjelis šlama

Tarp margų gėlių.