balandžio 14 – 21

balandžio 15, 2018

balandžio 14 – 21

Prat. knyg.: 77-79

Skaityti:  Jūratė ir Kastytis, 54-56 psl.

Atlikite uždavinį 57 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.