2017 m. rugsėjo 16 d. namų darbai 1-ai klasei

rugsėjo 19, 2017

SKAITYMAS

Prisiminti visas abėcėlės raides.Aušrelėjeskaityti psl 26, 27.

RAŠYMAS

Prisegtas lapas

KALBOS UGDYMAS

Iškirpti ir atnešti į klasę 3 paveikslėlius daiktų, kurių pavadinimai prasideda raide A.