2019m. sausio 26d.

sausio 29, 2019

Klasėje mes toliau skaitėme apie kunigaikštį Gediminą skaitinių vadovėlyje. Po to, mes apkalbėjome ir mokiniai pradėjo rašyti rašinius Švietimo tarybos konkursui. Per paskutinia pamoka, skaitėme 9 skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

Užbaigti rašinių konkursą. Nustatymai: 1.5-2 psl ranka rašyta (handwritten), praleistom eilutėm (double-spaced), nerašyti abiejose pusėse (one-sided), ir vardą užrašyti kitoje pusėje (name on the back). Pasirinkitę viena iš dviejų temų:

  • „Lietuvos vietovardžių kilmė – mūsų istorija ir garbė“ Rašyti apie kaip Lietuvos vietos (miestai, rajonai, ežerai, upės, piliakalniai, ir t.t.) gavo savo vardus.
  • „Ką mums kalba miškai ir pievos“ Galima prisiminti Lietuvos istoriją. Kiek visko galėtų papasakoti miškai ir pievos, jei prakalbėtų.

Anglų kalba (tik tiems mokiniams kurie atskirai dirba su Viktorija)

  • „Ką reiškia būti Pasaulio lietuviu“ Ar tu vadini save lietuviu? Kas jungia visus lietuvius? Ar tu gali vadinti save Pasaulio lietuviu? Tai garbė ar atsakomybė?

„What does it mean to be a global Lithuanian?“ Do you call yourself a Lithuanian? What connects all Lithuanians? Can you call yourself a global Lithuanian? Is it an honor or a responsibility?

  • „Kodėl tau brangi Lietuva?“ Lietuva – taškas žemėlapyje ar tai dalis tavo širdies? Kas tave jungia su Lietuva?

„Why is Lithuania dear to you?“ Lithuania – a dot on a map, is it a part of your heart? What connects you to Lithuania?

Piešinių konkursas. Naudoti: 8.5×11 in. storesnį popierių kuris buvo išdalintas klasėje (cardstock or other thick paper- handed out during class), akvarelę (watercolor), guašą (acrylic paint), arba tušą (India ink). Pageidaujama horizantalus formatas (landscape orientation preferred).

  • Temos pridėta

piesiniu konkursas ’19 1 copy