2019m. gegužės 11d.

gegužės 15, 2019

Kalsėje mes rašėme rašinius apie vasaros atostogas ir svajones. Po to pakartojome ką išmokome apie veiksmažodžius pasiruošti egzaminui sekantį šeštadienį (psl. 94-96).

 

Namų darbai:

-Gramatika psl. 97-99

-Užbaigti visus neatliktus darbus