2018m. vasario 24d.

vasario 27, 2018

Klasėje mes toliau mokinomės apie veiksmažodžius ir skaitėme 7 ir 8 skyrius iš pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Taip pat pradėjome kalbėti apie didelį projektą kuri atliks per likusius mėnesius.

Projektas:

Sukurti kūriny apie daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius arba visus tris. Kūrinys turi būt informacinis arba pavyzdingas kaip taisyklingai naudoti kalbos dalis. Pvz. daina, žaidimas, pasaka, ar panašiai.

 

Namų darbai:

-sugalvoti projekto idėja (konkrečiau negu tik „žaidimas“ ar „daina“, turėtu sugalvoti žaidimo tikslą ir eiga. Jeigu daina, trumpą aprašymą)

-gramatika psl. 87-88

-surasti 10 nežinomų žodžių iš Kelionės pasakos 7/8 skyrių ir išversti į Anglų kalbą