2018m. sausio 6d.

sausio 09, 2018

Klasėje mes pakartojome ką išmokome apie būdvardžius (psl. 64-65). Po to mes skaitėme 5-ta skyriu pasakos Kelionė į septintą stotį (psl. 31-36).

Namų darbai:
Pasiruošti būdvardžių egzaminėliui. Išlinksniuoti šiuos žodžius (vien. ir daug.)
-šiltas namas
-nauja suknelė
-ramus vanduo
-graži gėlė
-geležinis vilkas
-medinė trobelė