2018m. rugsėjo 22d.

spalio 14, 2018

Klasėje pakartojome žodžio sudėtį ir pridėjome dar dalį- kamieną ir po to pradėjome kalbėti apie daiktavardžius (psl. 5-6). Pasitikrinom praeitos savaitės namų darbus ir skaitėme toliau Kelionės pasakos antrą skyrių (psl. 13-18).

Namų darbų nebuvo.