2018 m. sausio 6 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 11, 2018

RAŠYMAS
Pratybų sąsiuvinis psl. 55, pratimas #6.
Užrašykite skanduotę Opa opa opa pa – buvo žirnis ir pupa!

SKAITYMAS
Skaitykite Aušrelės psl.91
Išmokite skanduotę atmintinai:
Opa opa opa pa – buvo žirnis ir pupa!

ŽODYNO TURTINIMAS
Išmokite rudens mėnesius (skaityti ir rašyti), pratybų sąsiuvinis, psl. 114

PIEŠINIŲ KONKURSAS
„Lietuva mano širdyje“

Piešimo konkurso taisyklės:
Naudoti baltą popierių.
Atlikimo technika pasirinktinai: kreidelės, akvarelės, pieštukai, tušas, guašas ir t.t
Pageidautina horizontalus formatas.

Kitoje piešinio pusėje tvarkingai pieštuku turi būti užrašyta: mokinio vardas, pavardė, skyrius, mokinio amžius, mokyklos pavadinimas, valstija.

Piešinį atnešti į mokyklą sausio 13 d.