2018 m. sausio 27 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 30, 2018

RAŠYMAS

Parašykite visus žodžius iš Pratybų sąsiuvinio psl. 118 (Mokykla)

Pasirinkite vieną žodį iš psl. 118 ir parašykite sakinį.

SKAITYMAS

Aušrelėje psl. 82 ir 83.

Vasario 3 d. – Blynų balius, vasario  10 d. – Vasario 16-osios minėjimas. Mokykitės dainų žodžius.

BLYNŲ BALIUS

Visi kviečiami į tradicinį Užgavėnių Blynų balių. vasario 3 d. 6 pm.

Ateikite apsirengę nuotaikingai. Šių metų tema – Geltona, raudona, žalia.

 

PS Norėčiau priminti, kad į mokyklą vaikai atsineštų pieštuką. Mes daug rašome ir dažnai pritrūkstame kuo rašyti. Vėl grįšime prie namų darbų žvaigždučių rinkimo – nepamirškite atnešti namų darbus!