2018 m. sausio 13 d. namų darbai 1-ai klasei

sausio 19, 2018

RAŠYMAS

Pratybų sąsiuvinis psl. 91, pratimas C.

Pratybų sąsiuvinis psl. 53, pratimas 4.

SKAITYMAS

Visi žodžiai su raide “o” psl 53.

Aušrelėje skaityti psl. 105, 106

Pratęstas piešinių konkursas! Kas nespėjote nupiešti praeitą savaitę, turite dar laiko pasivyti draugus.