2018 m. kovo 24 d. namų darbai 1-ai klasei

kovo 24, 2018

RAŠYMAS

Parašyktie tris pilnus sakinius atsakydami į šiuos klausimus:

Ką vakar valgei pusryčiams? 

Ką valgei per Šv. Velykas?

Koks tavo mėgstamiausias valgis?

SKAITYMAS

Paskaitykite vieni ar su tėveliais pasaką be galo.

Apie Joną

Ar pažįstat brolį Joną?

Nešė turgun girgitoną

Ir išmainė

Jį į Rainį,

O tą Rainį —

Į riestainį.

Tą riestainį apskritą

Iškeitė į adatą

Ir pradėjo pasaką:

Ar pažįstat brolį Joną?

ŽODYNO TURTINIMAS

Valgis – perskaitykite ir įsiminkite žodžius iš lapo (prisegu)

Valgis – žodžiai