2017m. spalio 28d.

lapkričio 01, 2017

Klasėje mokiniai turėjo trumpa daiktavardžių linksniavimo patikrinimą, skaitė apie Vėlines ir pirma skyrių pasakos, Kelionė į septintą stotį.

Namų darbai:

– Užbaigti skaityti apie Vėlines ir atsakyti visus klausimus (skaitiniai psl. )

– Sąsiuvinyje įrašyti ir išversti 15 nežinomų žodžiu is pirmo skyriaus, Kelionė, pasakos (psl. 5-)